23 Μαρτίου 1950
Λύση στο κυβερνητικό αδιέξοδο

Δίδεται η εντολή στον Tσαλδάρη, ο οποίος αδυνατεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Kατόπιν τούτου, ο Σοφoκλής Βενιζέλος σχηματίζει κυβέρνηση, με τη στήριξη του Λαϊκού Kόμματος, στις 23 Μαρτίου.

«Ο κ. Βενιζέλος επροχώρησεν εις τον σχηματισμόν τής σχεδόν αμιγούς φιλελευθέρας κυβερνήσεως, αφού απέτυχον αι προσπάθειαί του να προσεταιρισθή έστω και μόνον τον κ. Εμμ. Τσουδερόν και μετά προηγουμένην ενημέρωσιν του Βασιλέως, ο οποίος την μεσημβρίαν χθες ανενέωσε την εντολήν προς τον αρχηγόν των Φιλελευθέρων.»

Φωτογραφίες
Ορκωμοσία της κυβέρνησης Βενιζέλου, στις 23 Μαρτίου 1950. Διακρίνονται καθήμενοι από αριστερά: Φ. Ζαΐμης, Σοφ. Βενιζέλος, Π. Κανελλόπουλος, Δ. Γόντικας. Όρθιοι από αριστερά οι: Π. Κατσώτας, Ι. Γκλαβάνης, Γ. Αθανασιάδης-Νόβας, Ευστ. Μαλαμίδας και Γρ. Κασιμάτης (Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής).