9 Μαΐου 1950
Διακήρυξη Σουμάν: Πρώτο βήμα για την ενωμένη Ευρώπη

Η διακήρυξη παρουσιάστηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν σε μια συμβολική μέρα: στην πέμπτη επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, τα μέλη της οποίας θα διαχειρίζονταν από κοινού την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Ιδρυτικά μέλη της ΕΚΑΧ ήταν η Γαλλία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Πρόκειται για την έναρξη της πορείας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, που οδήγησε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.

«ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 10 (Του αρχισυντάκτου μας). – Κατά πληροφορίας εξηκριβωμένας οι “γαλλο-γερμανικοί οικονομικοί αρραβώνες”, οι οποίοι ανηγγέλθησαν ήδη, οφείλονται εις επιμονήν του κ. Άτσεσον, επιζητούντος αναδιοργάνωσιν και συντονισμόν όλων των πόρων της Δύσεως προς επίτασιν του ψυχρού πολέμου. Η πρότασις του κ. Σουμάν θεωρείται επίσης ως μεγάλη παραχώρησις της Γαλλίας εις το γερμανικόν ζήτημα, ως αντάλλαγμα της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας διά την Ινδοκίναν. […] Η μυστικότης υπήρξεν απόλυτος και η πρότασις του κ. Σουμάν χαρακτηρίζεται ήδη ως “βόμβα άνθρακος”, ως αφορώσα την παραγωγήν χάλυβος και άνθρακος της Γαλλίας και της Γερμανίας.»

Διαβάστε: Το Σχέδιο Σουμάν, της Ειρήνης Καραμούζη (Η Καθημερινή, 25 Νοεμβρίου 2012).

Φωτογραφίες
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν (AP Photo).