3 Νοεμβρίου 1950
Διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού

Η κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου ανασχηματίζεται μετά την αποχώρηση των υπουργών του Λαϊκού Κόμματος. Λίγες ημέρες αργότερα (16 Νοεμβρίου), 27 βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος σχηματίζουν ανεξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί οι βουλευτές μαζί με το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Παναγιώτη Κανελλόπουλου θα συγκροτήσουν τον Ιανουάριο του 1951 το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα, με επικεφαλής τούς Στέφανο Στεφανόπουλο και Παναγιώτη Κανελλόπουλο.

«Καθ’ ην στιγμήν, λέγουν, ευρίσκονται υπό συζήτησιν ύψιστα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, ως η περαιτέρω εξασφάλισις της οικονομικής διαβιώσεως του ελληνικού λαού και της ελληνικής εσωτερικής ασφαλείας, η Ελλάς παρουσιάζει θλιβερόν θέαμα πλήρους πολιτικής ακυβερνησίας και ελλείψεως συναισθήσεως εκ μέρους ολοκλήρου του ελληνικού πολιτικού κόσμου των τεραστίων ευθυνών του έναντι των μεγάλων ελληνικών εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων.»

Φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός Σοφοκλής Βενιζέλος.