2 Αυγούστου 1951
Ίδρυση του Ελληνικού Συναγερμού και της ΕΔΑ

Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα αλλάζει άρδην αμέσως μετά την προκήρυξη εκλογών για τις 9 Σεπτεμβρίου. Ο Αλέξανδρος Παπάγος ανακοινώνει την απόφασή του να πολιτευθεί και λίγες μέρες αργότερα (6 Αυγούστου 1951) ιδρύει τον Ελληνικό Συναγερμό, στον οποίο θα προσχωρήσουν αυτοδιαλυόμενα το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα και το Νέο Κόμμα του Σπύρου Μαρκεζίνη. Στις 3 Αυγούστου, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ μικρών κομμάτων, ομάδων και προσωπικοτήτων της Αριστεράς, που άρχισαν τον Ιούλιο, θα καταλήξουν στην ίδρυση της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ).

«Τηλεγραφήματα, τα οποία καταφθάνουν εκ των επαρχιών, ομιλούν περί της καταστάσεως ενθουσιώδους συναγερμού, η οποία παρατηρείται εις την ύπαιθρον εκ της αποφάσεως του Στρατάρχου Παπάγου όπως κατέλθη εις τον εκλογικόν αγώνα. Διά πρώτην φοράν εις την μεταπολεμικήν ιστορίαν της χώρας σημειούται τόσος λαϊκός ενθουσιασμός και εκινήθη τόσον το πολιτικόν ενδιαφέρον περί τας επικειμένας εκλογάς. […] Τα αριστερά κόμματα απεφάσισαν την συγχώνευσίν των και την ίδρυσιν νέου πολιτικού κόμματος υπό τον τίτλον “Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά”. Εις το νέον κόμμα θα συγχωνευθούν το Σοσιαλιστικόν Κόμμα Ελλάδος (ΣΚΕ), εκπροσωπούμενον υπό του κ. Πασαλίδη, η πολιτική κίνησις του Δημοκρατικού Συναγερμού, εκπροσωπουμένη υπό του κ. Ι. Μαργιόλη, το κόμμα των Αριστερών Φιλελευθέρων, εκπροσωπούμενον υπό του κ. Εμ. Μάντακα, και το Δημοκρατικόν Ριζοσπαστικόν Κόμμα, εκπροσωπούμενον υπό του κ. Μιχ. Κύρκου. Αι αρχαί και το πρόγραμμα του νέου κόμματος θα ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών δι’ ειδικής διακηρύξεως.»

Διαβάστε: Η νέα Δεξιά και ο Ελληνικός Συναγερμός, του Χρήστου Χρηστίδη (Η Καθημερινή, 24 Φεβρουαρίου 2013).

Φωτογραφίες
Ο Αλέξανδρος Παπάγος. Φωτ. Γεώργιος Ι. Μπούκας (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, Αθήνα).