4 Οκτωβρίου 1955
Πεθαίνει ο Aλέξανδρος Παπάγος

Μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου, ο βασιλιάς αναθέτει στον Κωνσταντίνο Καραμανλή την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης, η οποία ορκίστηκε το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου 1955. Η πρωτοβουλία του βασιλιά Παύλου να αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, πριν προλάβει να πάει θέση η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ελληνικού Συναγερμού, θεωρήθηκε «εύνοια» που συνιστούσε εκτροπή από τους κανόνες του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος.

«Το νήμα μιας μεγάλης ζωής εκόπη χθες. Ο Αλέξανδρος Παπάγος, ο Αρχιστράτηγος της Νίκης, ο Άνθρωπος των δύο ιστορικών “Όχι”, αφίνει μίαν πελωρίαν θέσιν κενήν. Το άγγελμα έχει διά τον τόπον τον αντίκτυπον σεισμού. Ουδέποτε, ίσως, άλλοτε εις την ταραγμένην ιστορίαν της Ελλάδος δεν είχον συγκεντρωθή τόσαι ελπίδες και δεν είχε συσπειρωθή τόση εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη πανελλήνιος, υπεράνω κομμάτων, αντιθέσεων, παρατάξεων και προσώπων, όση εις τον Στρατιώτην που, κατάφορτος από δόξαν, εγκατέλειπε της ηρέμου απολαυής των επαξίων τιμών την γαλήνη, διά να προσφέρη εις το Έθνος του την υστάτην υπηρεσίαν. Ο Στρατάρχης άφινε εις μίαν γωνίαν την ράβδον και τα παράσημα διά να προσέλθη, με τον εμψυχούντα ενθουσιασμόν του νεοσυλλέκτου, στρατιώτης και πάλιν εις τον προσκλητήριον του Έθνους του.»

Διαβάστε: Ο Παπάγος και η κληρονομιά του, του Μανόλη Κούμα (Η Καθημερινή, 30 Μαρτίου 2014).

Διαβάστε: Δημιουργός μιας νέας πολιτικής παράταξης, του Ευάνθη Χατζηβασιλείου (Η Καθημερινή, 30 Μαρτίου 2014).

Φωτογραφίες
Ο Αλέξανδρος Παπάγος, με τη μεγάλη στραταρχική στολή, στον Άγνωστο Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια της παρέλασης την ημέρα της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου (Φωτ. Κυριάκος Κουρμπέτης - Αρχείο Καθημερινής).