12 Αυγούστου 1953
Σεισμός στα νησιά του Ιονίου

Ο ισχυρός σεισμός στα νησιά του Ιονίου προκάλεσε πολλούς θανάτους και τεράστιες υλικές καταστροφές. Τα μέσα της δεκαετίας του 1950 υπήρξαν περίοδος μεγάλης σεισμικής έξαρσης στον ελληνικό χώρο. Από το 1953 έως το 1957 επλήγησαν, εκτός από τα νησιά του Ιονίου, η Θεσσαλία και οι Κυκλάδες.

«Η τραγωδία, η οποία έπληξε την Κυριακήν την Ιθάκην, επεξετάθη χθες και εις τας άλλας νήσους του Ιονίου, εκ των οποίων η Κεφαλληνία υπέστη το δεινότερον πλήγμα. Κατά νυκτερινάς πληροφορίας εκ Πατρών, οι νεκροί εις τας περισσότερον δοκιμασθείσας περιοχάς της Σάμης, Κραναίας και Πρίννων ανέρχονται εις 150, υπολογίζεται ότι θα φθάσουν τους 400. Οι αριθμοί αυτοί, οι οποίοι εμφανίζουν τους τελευταίους σεισμούς ως τους πλέον πολύνεκρους της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, δεδομένου ότι εις τους σεισμούς της Κορίνθου υπήρχον νεκροί περί τους 20 και εις τους σεισμούς της Χαλκίδος 86, δίδουν ταυτοχρόνως και το μέγεθος των ασυλλήπτων υλικών ζημιών.»

Διαβάστε: Οι σεισμοί του 1953 στα νησιά του Ιονίου, του Κωνσταντίνου Κουτσαδέλη (Η Καθημερινή, 12 Μαΐου 2013).

Videos
Καταστροφικοί σεισμοί στο Ιόνιο
Φωτογραφίες
Εικόνα πλήρους καταστροφής μετά τον σεισμό (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).