16 Δεκεμβρίου 1957
Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ

Διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ, με θέμα την εγκατάσταση αμερικανικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν θα δεχθεί παρόμοιους πυραύλους στο δικό της έδαφος.

«ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 16. (Του απεσταλμένου αρχισυντάκτου της “Καθημερινής”). - Η πρώτη σημαντικωτέρα Διάσκεψις αφ’ ης ιδρύθη η Ατλαντική Συμμαχία, έκαμε την μεσημβρίαν της σήμερον την επίσημον έναρξιν των εργασιών της τη συμμετοχή των πρωθυπουργών 14 χωρών-μελών του Ν.Α.Τ.Ο., εξαιρέσει του Πορτογάλου πρωθυπουργού κ. Σαλαζάρ, ο οποίος ουδέποτε εμφανίζεται εις διεθνείς διασκέψεις. Πολυπληθείς αντιπροσωπείαι, περιλαμβάνουσαι υπουργούς των Εξωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης, επιτελάρχας, οικονομικούς, διπλωματικούς και τεχνικούς συμβούλους, πλαισιώνουσαι τους πρωθυπουργούς, συνεκεντρώθησαν την μεσημβρίαν εις το Παλαί Σαγιώ. […] Ο Αϊζενχάουερ εδήλωσε: ‘‘Συνήλθομεν διά να λάβωμεν αποφάσεις ειρήνης’’.»

Φωτογραφίες
Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Παλαί Σαγιώ, στο Παρίσι, στις 16 Δεκεμβρίου 1957 (Συλλογή Αναστάσιου Κανελλόπουλου / Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής).