11 Μαΐου 1958
Bουλευτικές εκλογές

Η ΕΡΕ εξασφαλίζει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία (42,2% των ψήφων και 171 έδρες) και αναδεικνύεται σε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύεται η ΕΔΑ, το κόμμα της Αριστεράς, που συγκέντρωσε πολύ υψηλό ποσοστό (24,4%). Ηττημένος των εκλογών είναι το Κόμμα των Φιλελευθέρων, το οποίο κατέλαβε την τρίτη θέση.

«Η υπό τον κ. Καραμανλή Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις συγκεντρώνει 173 έδρας εις την Βουλήν. Αι υπόλοιπαι κατανέμονται ως εξής: Οι Φιλελεύθεροι 36, η Π.Α.Δ.Ε. 9, οι Λαϊκοί 4 και η Ε.Δ.Α. 78. […] Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κ. Γεωργακόπουλος, ανελθών χθες την εσπέραν εις τα Ανάκτορα, έθεσεν υπ’ όψιν του βασιλέως τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Καίτοι ο κ. πρωθυπουργός δεν υπέβαλε συγχρόνως και την παραίτησιν της Κυβερνήσεως, εν τούτοις θεωρείται, ως και ο ίδιος εδήλωσεν, ότι αύτη τελεί ήδη υπό παραίτησιν. Η νέα, όμως, Κυβέρνησις υπό την προεδρίαν του αρχηγού της Ε.Ρ.Ε. κ. Κ. Καραμανλή, του οποίου το κόμμα επέτυχε την απόλυτον πλειοψηφίαν εις τας εκλογάς, θα σχηματισθή την προσεχή εβδομάδα. […] Η Δ.Ε. της Ε.Δ.Α. εξέδωσε μακράν ανακοίνωσιν, διά της οποίας απευθύνει εγκάρδιον χαιρετισμόν προς όλους τους συντελέσαντας εις την εκλογικήν νίκην του κόμματος.»

Διαβάστε: Οι εκλογές του 1958, του Ιωάννη Κ. Φιλάνδρου (Η Καθημερινή, 7 Δεκεμβρίου 2014).

Φωτογραφίες
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μεταβαίνει στα ανάκτορα, στις 2 Μαρτίου 1958, για να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του και να ζητήσει τη διενέργεια εκλογών. Φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμος (© Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα).