17 Μαΐου 1958
Νέα κυβέρνηση Kαραμανλή

Μετά την εκλογική επιτυχία της ΕΡΕ, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σχημάτισε την τρίτη διαδοχικά κυβέρνησή του, απαλλαγμένη πλέον από εσωκομματικές αντιπαλότητες και αμφισβητήσεις.

«Ωρκίσθη χθες η υπό τον κ. Καραμανλήν Κυβέρνησις. Μετέχουν αυτής 14 νέοι υπουργοί και υφυπουργοί. Ο κ. Καραμανλής διαπιστώνει επιδείνωσιν της διεθνούς καταστάσεως. Η χώρα θα προστατευθή από εσωτερικήν ή εξωτερικήν επιβουλήν. Διαφύλαξις της οικονομικής σταθερότητος, αύξησις και δικαία κατανομή του εισοδήματος. […] Μετά την ορκωμοσίαν συνεκροτήθη εις το Πολιτικόν Γραφείον το πρώτον Υπουργικόν Συμβούλιον, κατά το οποίον ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής ενημέρωσε τους νέους υπουργούς επί των γενικών κατευθύνσεων της Κυβερνήσεως. Συνέστησε δε στους νέους υπουργούς όπως εργασθούν μετά ζήλου εις τα υπουργεία των, προς επιτυχίαν του κυβερνητικού προγράμματος.»

Φωτογραφίες
Η νέα κυβέρνηση Καραμανλή στις 17 Μαΐου 1958 (Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής).