22 Σεπτεμβρίου 1958
Ο Μακάριος υπέρ της δεσμευμένης ανεξαρτησίας

Στη βαρυσήμαντη συνέντευξη που έδωσε στη Βρετανή βουλευτή και αντιπρόεδρο του Εργατικού Κόμματος, Μπάρμπαρα Κασλ, και δημοσίευσε μεταφρασμένη η Καθημερινή, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος τάσσεται για πρώτη φορά επίσημα υπέρ μιας λύσης δεσμευμένης ανεξαρτησίας στην Κύπρο.

«Ο Εθνάρχης Κύπρου, εις συνέντευξίν του προ την αντιπρόεδρον του Συμβουλίου του Εργατικού κόμματος της Μ. Βρεταννίας και βουλεύτριαν κ. Μπάρμπαρα Κασλ, χαρακτηρίζει ως “ανάμιξιν τρίτων” εις το Κυπριακόν την συμμετοχήν των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρκίας εις τας διεξαγομένας συνεννοήσεις και ζητεί: α) Τον παραμερισμόν αμφοτέρων των Κυβερνήσεων από τας σχετικάς διαπραγματεύσεις. β) Την διεξαγωγήν απ’ ευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ βρεταννικής Κυβερνήσεως και κυπριακού λαού, επανερχόμενος εις το επανειλημμένως κατά το πρόσφατον παρελθόν διατυπωθέν σχετικόν αίτημά του. γ) Τον καθορισμόν περιωρισμένης περιόδου αυτοκυβερνήσεως. δ) Την εν συνεχεία παροχήν υπό της Μ. Βρεταννίας πλήρους ανεξαρτησίας εις την Κύπρον, αποκλειομένης της μεταβολής του καθεστώτος αυτής δι’ ενώσεως με την Ελλάδα ή διαμελισμού της νήσου. ε) Τυχόν μεταβολή του καθεστώτος αυτού της ανεξαρτησίας δεν θα δύναται να γίνη άλλως, παρά διά της εγκρίσεως και μέσω των Ηνωμένων Εθνών.»

Διαβάστε: Ο Μακάριος υπέρ της Ανεξαρτησίας, της Αναστασίας Γιάγκου (Η Καθημερινή, 8 Φεβρουαρίου 2015).

Φωτογραφίες
Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος (AP Photo).