9 Νοεμβρίου 1958
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στη Βόννη

Η επίσκεψη Καραμανλή στη Βόννη θέτει σε νέα βάση τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Καταδεικνύει ότι εναρμονίζονται σε ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο και αποτελεί σημαντική εκδήλωση στήριξης του δυτικού προσανατολισμού της Ελλάδας, σε μια στιγμή κατά την οποία το σχέδιο Μακ Μίλαν απειλούσε να την ωθήσει εκτός δυτικής συμμαχίας.

«ΒΟΝΝΗ, 10. - Την 4ην απογευματινήν συνεκροτήθη η πρώτη σύσκεψις εις το μέγαρον της Καγκελλαρίας. Μετέσχον εις αυτήν οι κ.κ. Αντενάουερ, Καραμανλής, Μπρεντάνο και Αβέρωφ. Η σύσκεψις παρετάθη επί δυόμισι ώρας, κατά την διάρκειαν της οποίας εγένετο γενική ανασκόπησις της καταστάσεως και ετέθησαν επί τάπητος όλα τα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, τα οποία θα συζητηθούν αύριον λεπτομερώς. […] Επιβεβαιούται ότι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τας δύο Κυβερνήσεις είναι: α) Το Κυπριακόν. β) Η πρότασις Ντε Γκωλλ εν σχέσει προς το Διευθυντήριον του Ν.Α.Τ.Ο. γ) Η φιλική παρέμβασις της Ελλάδος προς διευθέτησιν των διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Γιουγκοσλαβίας, και δ) Η παροχή της ελληνικής πολιτικής διπλωματικής βοηθείας προς την Γερμανίαν διά την βελτίωσιν των οικονομικών σχέσεων της Γερμανίας με τα αραβικά κράτη. Τα οικονομικά θέματα, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμέναι συνομιλίαι απόψε, προβλέπεται μετά βεβαιότητος ότι θα ευοδωθούν.»

Διαβάστε: Η επίσκεψη Καραμανλή στη Βόννη, του Δημήτρη Κ. Αποστολόπουλου (Η Καθημερινή, 15 Φεβρουαρίου 2015).

Φωτογραφίες
O Κωνσταντίνος Καραμανλής με τον Γερμανό καγκελάριο Κόνραντ Αντενάουερ στη Βόννη, στις 10 Νοεμβρίου 1958 (Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής).