19 Νοεμβρίου 1958
Θάνατος Κυριάκου Μάτση

Ο Κυριάκος Μάτσης, Κύπριος γεωπόνος και αγωνιστής της ΕΟΚΑ, περικυκλώνεται στο κρησφύγετό του από βρετανικές δυνάμεις και ανατινάσσεται από τις χειροβομβίδες τους. Είχε αρνηθεί να παραδοθεί και πρόλαβε να διώξει τους δύο συντρόφους του και να κάψει τα έγγραφα της ΕΟΚΑ που είχε στην κατοχή του.

«ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 19. (Ιδ. Υπηρεσία). – Κατ’ επίσημον ανακοίνωσιν των δυνάμεων ασφαλείας εφονεύθη εις την βόρειον Κύπρον και παρά χωρίον Δίκωμον ο Έλλην πατριώτης Κυριάκος Μάτσης. Ούτος, κατά την ιδίαν βρεταννικήν ανακοίνωσιν, ήτο υπαρχηγός του αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. συνταγματάρχου Γρίβα και είχεν επικηρυχθή αντί 500 λιρών. Ο Μάτσης εφονεύθη διά χειροβομβίδων εντός κρύπτης, προηγουμένως δε είχε συλληφθή άλλος πατριώτης ονόματι Ανδρέας Σοφοκλέους, χαρακτηριζόμενος υπό των Άγγλων ως υπαρχηγός του Μάτση. Χαρακτηριστικόν είναι ότι, ενώ οι Βρεταννοί ανήγγελλον θριαμβευτικώς τας ανωτέρω επιτυχίας των, η Ε.ΟΚ.Α. συνέχιζε την δράσιν της τόσο εναντίον των Άγγλων όσο και εναντίον των προδοτών.»

Διαβάστε: Ο Μαύρος Οκτώβρης της Κύπρου, του Ανδρέα Κάρυου (Η Καθημερινή, 1 Μαρτίου 2015).

Φωτογραφίες
Ο Κυριάκος Μάτσης.