14 Δεκεμβρίου 1959
O Aϊζενχάουερ στην Aθήνα

Ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ο «Άικ», είναι ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέπτεται την Ελλάδα. Η επίσκεψή του απηχούσε τη σημασία που έδιναν οι ΗΠΑ στον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του υποδέχεται ο βασιλιάς Παύλος. Κατά τη διαδρομή στους αθηναϊκούς δρόμους πλήθος κόσμου τον επευφημεί.

«Ο λαός της περιοχής της πρωτευούσης επεφύλαξε χθες οίαν όλοι ανέμενον υποδοχήν εις τον Πρόεδρον των Ημωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Παρά την κακοκαιρίαν, εκατοντάδες χιλιάδες προσώπων των δύο φύλων και όλων των ηλικιών και επαγγελμάτων παρηκολούθησαν από της εξόδου του αεροδρομίου την άνοδον εις Αθήνας του ηγέτου της φίλης μεγάλης χώρας και τον εχειροκρότησαν με ενθουσιασμόν. Ως ήτο επόμενον δεν έλιψαν και εκείνοι οι οποίοι, υπακούοντες εις την Ε.Δ.Α., προσεπάθησαν να μονοπωλήσουν τας εκδηλώσεις και να τας χρωματίσουν ούτως ώστε να προσαρμόζωνται εις τα γνωστά συνθήματα της σοβιετικής προπαγάνδας.»

Φωτογραφίες
Ο βασιλιάς Παύλος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντουάιτ Αϊζενχάουερ επιθεωρούν τη βασιλική φρουρά στο αεροδρόμιο του Ελληνικού (AP Photo).