16 Μαΐου 1960
Διάσκεψη Κορυφής ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Γαλλίας, Βρετανίας

Όταν οι ηγέτες των τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι, ολόκληρη η ανθρωπότητα ήλπιζε ότι θα άνοιγε ο δρόμος για την ύφεση. Θριάμβευσε, όμως, η λογική του Ψυχρού Πολέμου. Ο Χρουστσόφ προσήλθε κρατώντας στα χέρια του το «χαρτί» της υπόθεσης U-2. Στην πρώτη και, όπως αποδείχτηκε, τελευταία συνάντηση των τεσσάρων στη διάσκεψη, ο Σοβιετικός ηγέτης απαίτησε από τον Αϊζενχάουερ να ζητήσει επισήμως συγγνώμη για το περιστατικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε και η διάσκεψη έληξε άδοξα πριν καν ξεκινήσει. 

«Παρίσιοι, 16. (Ιδ. Υπηρεσία). – Η διάσκεψις Κορυφής επί της οποίας η ανθρωπότης τόσας ελπίδας εστήριξεν είναι καταδικασμένη εις αποτυχίαν. Τούτο κατέστη φανερόν μετά την πρώτην τρίωρον δραματικωτάτην συνεδρίασιν των Τεσσάρων Μεγάλων εις το μέγαρον των Ηλυσίων. Κατά την γνώμην των Δυτικών μόνον θαύμα ημπορεί να διασώση την διάσκεψιν. Αι οξύταται και προκλητικαί δηλώσεις του κ. Κρούστσεφ εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικώς του Προέδρου κ. Αϊζενχάουερ, ήνοιξαν από της πρώτης στιγμής χάσμα μέσα εις το οποίον ωλίσθησαν όλαι αι μέχρι σήμερον προσπάθειαι υπέρ της διεθνούς υφέσεως.»

Φωτογραφίες
Ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ χαιρετά το πλήθος καθώς φτάνει στο Παρίσι για τη Διάσκεψη Κορυφής (AP Photo).