16 Αυγούστου 1960
Ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας στηρίχθηκε στις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου του 1959, οι οποίες απέκλειαν το ενδεχόμενο ένωσης του νησιού με την Ελλάδα (βασικό αίτημα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ) αλλά και τη διχοτόμησή του (σταθερή επιδίωξη της τουρκοκυπριακής πλευράς). Έτσι, κλείνει η περίοδος της βρετανικής αποικιοκρατίας, που είχε αρχίσει το 1878. Παράλληλα, η Τουρκία επιτυγχάνει την αναβάθμιση των Τουρκοκυπρίων σε κοινότητα και τη στρατιωτική της παρουσία στην Κύπρο.

«Λευκωσία, 16. - Από της 2ας πρωινής τής σήμερον η Κύπρος, μετά μίαν τρισχιλιετή πολυκύμαντον ιστορίαν, κατά την οποίαν εγνώρισε κατακτήσεις και υποδουλώσεις, με σύντομα διαλείμματα ελευθέρου ελληνικού βίου, απέκτησε την ανεξαρτησίαν της. Η χθεσινή ιστορική ημέρα υπήρξε πράγματι ημέρα εορτασμού και πανηγύρεως, παρά την πικρίαν την οποίαν εδοκίμαζε μερίς των Κυπρίων, ότι οι αγώνες των δεν έδωσαν την ολοκληρωτικήν εθνικήν αποκατάστασιν. Η χαρά, όμως, διά την ανάκτησιν των πολιτικών ελευθεριών, με την εξάλειψιν του τελευταίου ίχνους τής μέχρι χθες υποδουλώσεως της νήσου εις τους Άγγλους, και την οποίαν εσυμβόλιζεν η αναχώρησις του τελευταίου Βρεταννού κυβερνήτου της νήσου, σερ Χιου Φουτ, μετά της οικογενείας του, επεσκίαζε πάσαν άλλην σκέψιν».

Διαβάστε: Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Αναστασίας Γιάγκου (Η Καθημερινή, 19 Ιουλίου 2015).

Φωτογραφίες
Ηλικιωμένος Ελληνοκύπριος γονατίζει καθώς παρελαύνει ο στρατός της Κυπριακής Δημοκρατίας (AP Photo).