19 Σεπτεμβρίου 1961
Ιδρύεται η Ένωση Κέντρου

Με δεδομένες την ψήφιση νέου εκλογικού νόμου τον Ιούνιο του 1961 και την απόφαση του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, ιδρύεται η Ένωσις Κέντρου υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου. Σε αυτήν συμμετείχαν όλα σχεδόν τα μικρά κόμματα που κινούνταν μεταξύ ΕΡΕ και ΕΔΑ, ο Σοφοκλής Βενιζέλος και αρκετοί ακόμη επώνυμοι ανεξάρτητοι. Το νέο κόμμα ανήκε στον κεντρώο χώρο αλλά δεν είχε σαφή ενιαίο ιδεολογικό προσανατολισμό.

«“Χαίρω διά την επελθούσαν ένωσιν των πολιτικών δυνάμεων του κέντρου, η οποία απετέλει καθολικόν αίτημα του λαού. Και τώρα βαδίζομεν προς την νίκην”. Ο κ. Παπανδρέου, διευκρινίζων τα της επελθούσης συμφωνίας, εξήγησεν ότι τα διάφορα θέματα ερρυθμίσθησαν με αντικειμενικήν εκτίμησιν της ανάγκης της νίκης. Το νέον σχήμα έχει τον τίτλον “Ένωσις Κέντρου” και διοικείται υπό οκταμελούς επιτροπής, πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Παπανδρέου, του οποίου η ψήφος υπερισχύει εν περιπτώσει ισοψηφίας.»

Διαβάστε: Κέντρο, από τη διάσπαση στην ενοποίηση, του Χρήστου Χρηστίδη (Η Καθημερινή, 18 Ιανουαρίου 2015).

Φωτογραφίες
Εκπρόσωποι κομμάτων που συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της Ένωσης Κέντρου. Από αριστερά, Σ. Παπαπολίτης, Η. Τσιριμώκος, Στ. Κωστόπουλος, Στ. Στεφανόπουλος, Γ. Παπανδρέου, Γ. Αθανασιάδης-Νόβας, Α. Μπαλτατζής και Π. Κατσώτας. Φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμος (© Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα).