30 Ιανουαρίου 1962
Υποσχέσεις Νάσερ για τους Έλληνες της Αιγύπτου

Η εφαρμογή του προγράμματος εθνικοποιήσεων ξένων και αιγυπτιακών επιχειρήσεων το 1960 συνέτεινε στην αποχώρηση από την Αίγυπτο των Ελλήνων που ζούσαν εκεί. Οι διαβεβαιώσεις Νάσερ για πλήρη αποζημίωση των Ελλήνων της Αιγύπτου, των οποίων οι περιουσίες δημεύτηκαν, δεν είχαν κανένα αντίκρισμα. Η έλευση χιλιάδων Ελλήνων από την Αίγυπτο ανάγκασε το ελληνικό κράτος να λάβει μέτρα υπέρ των παλιννοστούντων Αιγυπτιωτών. Το ζήτημα των αποζημιώσεων σε όσους Αιγυπτιώτες είχαν χάσει τις περιουσίες τους ρυθμίστηκε με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία του 1966.

«Κάιρον, 30. (Ιδ. Υπ). - Εις την κυκλοφορούσαν σήμερον εβδομαδιαίαν επιθεώρησιν “Ρόζα ελ Γιουσέφ” δημοσιεύεται τρίστηλον άρθρον του κ. Μαχμούτ Νταχάν υπό τον τίτλον “Η ελληνική παροικία εις την Η.Α. Δ. και οι σοσιαλιστικοί νόμοι”. […] Η Κυβέρνησις Καϊρου είναι βεβαία ότι η στάσις της ελληνικής παροικίας της Αιγύπτου με την μακραίωνα ιστορίαν της, υπήρξε έντιμος και ότι η συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων ήτο πάντοτε παραδειγματική, ως απεδείχθη κατά την ημέραν της τριμερούς επιθέσεως εναντίον του Σουέζ. Τούτο δεν είναι δυνατόν να λησμονηθή εις την ΗΑΔ, και το Κάιρον απεφάσισε να αποζημιώση όλους τους ξένους των οποίων αι περιουσίαι κατεσχέθησαν, κατόπιν των σοσιαλιστικών νόμων. Εις τους Έλληνας θα δοθούν πλήρεις αποζημιώσεις.»

Διαβάστε: Οι εθνικοποιήσεις στην Αίγυπτο, του Γιάννη Σακκά (Η Καθημερινή, 20 Δεκεμβρίου 2015).

Φωτογραφίες
Ο Αιγύπτιος ηγέτης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ (AP Photo/Jim Pringle).