20 Φεβρουαρίου 1962
Ο Τζον Γκλεν στο Διάστημα

Έναν χρόνο μετά τον Σοβιετικό Γιούρι Γκαγκάριν, ο Τζον Γκλεν ήταν ο πρώτος Αμερικανός αστροναύτης που πραγματοποίησε τροχιά γύρω από τη Γη, παραμένοντας στο Διάστημα επί τέσσερις ώρες, 55 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Η πρωτοπορία αυτή τού έδωσε τεράστια δημοτικότητα, άνοιξε τον δρόμο μιας μακράς πολιτικής σταδιοδρομίας (αναδείχθηκε σε γερουσιαστή του Οχάιο) και του έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψει με το διαστημικό λεωφορείο «Discovery» σε ηλικία 77 ετών, κατακτώντας το ρεκόρ του πιο ηλικιωμένου ανθρώπου που βρέθηκε ποτέ στο Διάστημα.

«Ουάσιγκτων, 20 (Ιδ. Υπηρ.). – Ο πρώτος Αμερικανός αστροναύτης Τζων Γκλένν εξετοξεύθη σήμερον την 9.47 π.μ. τοπικήν ώραν από το ακρωτήριον Κανάβεραλ και περισυνελέγη την 15ην ασφαλώς, αφού επραγματοποίησε τρεις περιστροφάς περί την Γην. Τα δημοσιογραφικά πρακτορεία μετέδιδον συνεχώς από των πρωινών ωρών πληροφορίας περί της νέας κατακτήσεως του ανθρώπου εις το Διάστημα. Αντιθέτως προς την μυστικότητα, η οποία ετηρήθη εις τας ρωσικάς πτήσεις, η αμερικανική Κυβέρνησις αφήκε απόλυτον ελευθερίαν εις το παγκόσμιον Κοινόν να συμμερισθή την χαράν διά την επιτυχίαν της εκτοξεύσεως και την αγωνίαν και το ενδιαφέρον για την ευόδωσιν της πτήσεως. Η “Φωνή της Αμερικής” ήρχισε τας εκπομπάς της ανά τον κόσμον την 7 π.μ. τοπικήν ώραν και συνέχισεν αυτάς εις 35 γλώσσας και αργότερον εις 41 γλώσσας, καλύπτουσας 107 χώρας.»

Φωτογραφίες
Οι αστροναύτες Τζον Γκλεν (δεξιά) και Σκοτ Κάρπεντερ (AP Photo).