15 Φεβρουαρίου 1963
Διαδήλωση για το 15% στην Παιδεία

Η διαδήλωση των φοιτητών, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, οργανώθηκε με βασικά αιτήματα την «προικοδότηση» της Παιδείας με το 15% του προϋπολογισμού του κράτους και τον εκδημοκρατισμό της χώρας, με σεβασμό στο ακροτελεύτιο άρθρο 114 του τότε Συντάγματος. Αν και είχε απαγορευτεί, πραγματοποιήθηκε, κατέληξε όμως σε  συγκρούσεις φοιτητών και αστυνομίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις είχαν γίνει στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, ενώ μία εβδομάδα πριν, στις 8 Φεβρουαρίου, είχε λήξει, με πολιτική επιστράτευση, και η 20ήμερη απεργία των εκπαιδευτικών, η οποία είχε παρόμοια αιτήματα.

«Αστυνομική δύναμις εκ 2.000 ανδρών με την βοήθειαν του μηχανοκινήτου τμήματος της αστυνομίας πόλεων παρημπόδισε χθες την συγκέντρωσιν των φοιτητών προ των προπυλαίων του Πανεπιστημίου και την πορείαν αυτών εις το υπουργείο Παιδείας, προς επίδοσιν του ενός εκατομμυρίου υπογραφών διά την διάθεσιν εκ του προϋπολογισμού ποσοστού 15% υπέρ της παιδείας. […] Ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Δαβάκης, αναφερόμενος εις τας φοιτητικάς εκδηλώσεις, ετόνισεν ότι η Κυβέρνησις επανειλημμένως επέτρεψεν εις τους φοιτητάς να συγκεντρωθούν και να διατυπώσουν τα αιτήματά των. Από την στιγμήν όμως που εις τας εν λόγω συγκεντρώσεις υπεισήλθεν ο παράγων της πολιτικής υποκινήσεως η Κυβέρνησις ήτο υποχρεωμένη να απαγορεύση την εξαγγελθείσαν διά χθες συγκέντρωσιν.»

Διαβάστε: Η νεολαία και το Φοιτητικό Κίνημα, του Γιάννη Π. Τζαννετάκου (Η Καθημερινή, 16 Οκτωβρίου 2016).

Φωτογραφίες
Μαθητική διαδήλωση με αίτημα τη διάθεση του 15% του κρατικού προϋπολογισμού για την παιδεία. Φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμος (© Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα).