16 Μαΐου 1963
Ο Ντε Γκωλ στην Ελλάδα

Θερμός υποστηρικτής της σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ, ο Γάλλος πρόεδρος επισκέπτεται την Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), όπου του επιφυλάσσεται λαμπρή υποδοχή. Οι επαφές της ελληνικής κυβέρνησης με τον πολιτικό που εκείνη την εποχή συμβόλιζε την τάση χειραφέτησης της Ευρώπης από τον αμερικανικό παράγοντα, περιστράφηκαν γύρω από την ενδυνάμωση και διεύρυνση των διμερών σχέσεων Ελλάδος-Γαλλίας σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο, καθώς και γύρω από την ανάγκη κατοχύρωσης της ασφάλειας της Ελλάδας και της εδαφικής της ακεραιότητας στους κόλπους μιας ενοποιημένης Ευρώπης.

«Υπό λαμπρόν καιρόν –παρά τας αντιθέτους προβλέψεις– η επίσημος Ελλάς και ο αθηναϊκός λαός επεφύλαξεν εις τον πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας στρατηγόν Ντε Γκωλλ εγκάρδιον και ενθουσιώδη υποδοχήν. Εις το αεροδρόμιον του Ελληνικού εγένετο δεκτός υπό των Βασιλέων, της Βασιλικής Οικογενείας, του πρωθυπουργού και των μελών της Κυβερνήσεως, του προέδρου της Βουλής, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του πρυτάνεως του Διπλωματικού Σώματος πρεσβευτού της Κίνας και άλλων επισήμων. […] Καθ’ όλην την διαδρομήν από του Ελληνικού μέχρι του Ξενώνος της οδού Ηρώδου του Αττικού, ο Γάλλος πρόεδρος εγένετο αντικείμενον ζωηρών και θερμών εκδηλώσεων, αι οποίαι δύνανται να συγκριθούν μόνον με την υποδοχήν του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μετά την επιστροφήν του εκ της εξορίας εις τας Σεϋχέλλας νήσους.»

Διαβάστε: Ο πρόεδρος Ντε Γκωλ στην Αθήνα, του Κωνσταντίνου Σβολόπουλου (Η Καθημερινή, 28 Φεβρουαρίου 2016).

Φωτογραφίες
Από την άφιξη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντε Γκωλ στην Ελλάδα (Πρακτορείον Ηνωμένων Φωτορεπόρτερ / Ν.Ε. Τόλης).