23 Φεβρουαρίου 1965
Ο Γ. Παπανδρέου καταγγέλλει το Σχέδιο Περικλής

Ο Γ. Παπανδρέου καταγγέλλει στη Βουλή το Σχέδιο Περικλής, το οποίο προέβλεπε την άμεση επέμβαση στρατού, αστυνομίας και παρακρατικών οργανώσεων στα πολιτικά πράγματα της χώρας, με σκοπό τον περιορισμό του ποσοστού της ΕΔΑ στις εκλογές του 1961. Το αρχικό σχέδιο είχε εκπονηθεί το 1959 από την ΚΥΠ, ενώ ανάλογο καταρτίστηκε το 1961. Το Σχέδιο Περικλής ήταν εξαρχής γνωστό στον Παπανδρέου, ο οποίος τότε αδιαφόρησε, ευελπιστώντας στην ενίσχυση του δικού του κόμματος.

«[…] Η αδυναμία του προέδρου της Κυβερνήσεως επί του πολιτικού θέματος επεχειρήθη να καλυφθή διά της “αποκαλύψεως” σχεδίου του 1959 περί εξουδετερώσεως της πέμπτης φάλαγγος, εις περίπτωσιν πολέμου, υπό τον τίτλον “Επιχείρησις Περικλής”, ως δήθεν σχεδίου, βάσει του οποίου διεξήχθη το εκλογικόν πραξικόπημα του 1961. […]»

Φωτογραφίες
Συνεδρίαση του ελληνικού Κοινοβουλίου το 1965. Σε πρώτο πλάνο αριστερά διακρίνεται ο αρχηγός της ΕΡΕ Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Getty images / Ideal Image).