21 Μαρτίου 1966
Κρίση στις σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας

Η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει την κυπριακή ηγεσία για την πρόθεσή της να αναθέσει τη διοίκηση των ελληνικών και κυπριακών δυνάμεων στο νησί στον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα. Η απόρριψη της πρότασης από τον Μακάριο δημιουργεί κρίση στις σχέσεις του με τον Γρίβα αλλά και με την Αθήνα. Η κατάσταση θα περιπλακεί έτι περισσότερο τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 1966, μετά την απόφαση του Μακαρίου να αγοράσει τσεχοσλοβακικά όπλα για την κυπριακή αστυνομία.

«Συντόνους προσπαθείας καταβάλλει τας τελευταίας ημέρας η Κυβέρνησις διά την διευθέτησιν του θέματος το οποίον ανέκυψε διά την διοίκησιν της κυπριακής Εθνοφουράς. […] Ο κ. πρωθυπουργός εχαρακτήρισε χθες το όλον θέμα ως κρίσιμον καμπήν του Κυπριακού. […] Εις την Λευκωσίαν αντιθέτως, τόσον από της πλευράς του προέδρου Μακαρίου όσον και από της πλευράς του στρατηγού Γρίβα, ουδεμία επιδεικνύεται διάθεσις υποχωρήσεως εις τας εκατέρωθεν αδιαλλάκτους απόψεις. Συμφώνως προς δήλωσιν του υπουργού των Εξωτερικών κ. Τσιριμώκου, ο στρατηγός κ. Γρίβας αναμένεται την Δευτέραν εις Αθήνας.»

Φωτογραφίες
Ελληνοκύπριοι μαθητές διαδηλώνουν υπέρ της επιστροφής του Γ. Γρίβα στην Κύπρο (2 Απριλίου 1964). Ο Γρίβας θα επιστρέψει τον Ιούνιο του 1964 ως επικεφαλής δύναμης 5.000 στρατιωτών. Στη συνέχεια θα αναλάβει την αρχηγία των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς (AP Photo).