5 Αυγούστου 1965
Καταψηφίζεται η κυβέρνηση Νόβα

Η κυβέρνηση Νόβα αντιμετώπισε σοβαρότατες δυσκολίες όσον αφορά τη σύγκροτησή της. Απαιτήθηκε, μεταξύ άλλων, η παρέμβαση των Αμερικανών για να πεισθούν να ορκιστούν ως υπουργοί της οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Δημήτριος Παπασπύρου. Στις 5 Αυγούστου η κυβέρνηση Νόβα αποδοκιμάστηκε από τη Βουλή, με 131 ψήφους υπέρ (25 των αποκαλούμενων «αποστατών», 98 της ΕΡΕ και 8 του Κόμματος των Προοδευτικών του Μαρκεζίνη) και 167 κατά (145 της Ε.Κ. και 22 της ΕΔΑ). Μετά από αυτό, υποχρεώθηκε να παραιτηθεί.

«Την 2αν πρωινήν, τερματισθείσης της συζητήσεως επί του πολιτικού θέματος, ήρχισεν η ψηφοφορία δι’ ονομαστικής κλήσεως. Εψήφισαν: Υπέρ της Κυβερνήσεως 131 βουλευταί, εκ των οποίων 99 της ΕΡΕ, 24 της Ε.Κ. και 8 του κόμματος των Προοδευτικών - ψήφος ανοχής. Κατά της Κυβερνήσεως εψήφισαν 167 βουλευταί, εκ των οποίων 145 της Ε.Κ. και 22 της ΕΔΑ. Συνεπώς, η Κυβέρνησις δεν έλαβε ψήφον εμπιστοσύνης και υποβάλλει σήμερον την πρωίαν και τυπικώς την παραίτησίν της προς τον Βασιλέα.»

Φωτογραφίες
Συχνές ήταν οι συγκρούσεις στους δρόμους αλλά και στη Βουλή τον θερμό Ιούλιο και Αύγουστο του 1965 (AP Photo).