28 Αυγούστου 1965
Καταψηφίζεται η κυβέρνηση Τσιριμώκου

Παρά την αποδοκιμασία των ενεργειών του από τη Βουλή, ο βασιλιάς προχωρά στη συγκρότηση δεύτερης κυβέρνησης «αποστατών» (20 Αυγούστου), αυτήν τη φορά με πρωθυπουργό τον άλλοτε κεντροαριστερό και εαμικό ηγέτη Ηλία Τσιριμώκο. Και αυτή η κυβέρνηση αποδοκιμάζεται από τη Βουλή. Υπέρ της ψηφίζουν 135 βουλευτές (37 των αποκαλούμενων «αποστατών» και 98 της ΕΡΕ) και εναντίον της 159 (134 της Ε.Κ., 22 της ΕΔΑ και 3 του Κόμματος των Προοδευτικών).

«Τερματισθείσης ολίγον μετά μεσονύκτιον της συζητήσεως επί των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβερνήσεως Τσιριμώκου, ήρχισεν η ψηφοφορία, της οποίας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Εψήφισαν υπέρ της Κυβερνήσεως 135, εναντίον 159. Απουσίαζον της ψηφοφορίας 6 βουλευταί. Συνεπώς, η Κυβέρνησις δεν έλαβε την πλειοψηφίαν. Το κόμμα των Προοδευτικών διεσπάσθη. Εκ των 7 βουλευτών του, δύο μόνον ηκολούθησαν τον κ. Μαρκεζίνην εις την καταψήφισιν της Κυβερνήσεως Τσιριμώκου. Οι υπόλοιποι 5 απέσχον της ψηφοφορίας ως και ο κ. Αχιλλεύς Καραμανλής.»

Φωτογραφίες
Η κυβέρνηση Τσιριμώκου στα έδρανα της Βουλής. Σχηματίστηκε στις 20 Αυγούστου 1965 και καταψηφίστηκε 8 ημέρες αργότερα (πηγή: Μ.Ν. Κατσίγερας, Ελλάδα 20ός αιώνας – Οι φωτογραφίες, Ποταμός, Αθήνα 2001).