29 Αυγούστου 1966
Κίνα: Στη δίνη της Πολιτιστικής Επανάστασης

Με χρονικό σημείο έναρξής της τον Μάιο του 1966, η Πολιτιστική Επανάσταση σφράγισε τις εξελίξεις στην Κίνα τα επόμενα χρόνια. Στις 18 Αυγούστου χιλιάδες νεαροί Ερυθροφρουροί θα βρεθούν στους δρόμους του Πεκίνου, ενώ δύο ημέρες αργότερα θα απαγορεύσουν σε Σοβιετικό διπλωμάτη να βγει από την πρεσβεία. Προκαλείται διπλωματικό επεισόδιο, στο οποίο οι Ερυθροφρουροί απαντούν με αλλεπάλληλες διαδηλώσεις. Οι συγκρούσεις πολιτών με τους Ερυθροφρουρούς είναι σφοδρές, πολιορκείται η σοβιετική πρεσβεία και κακοποιούνται διπλωμάτες από την Ανατολική Γερμανία.

«Πεκίνον, 29. (Ιδ. υπ.). - Η πνευματική επανάστασις εις την Λαϊκήν Κίναν, που γίνεται υπό τας ευλογίας και την αιγίδα του αρχηγού του Κ.Κ. Κίνας, κ. Μάο Τσε Τουγκ, προσέλαβεν ήδη σαφώς αντισοβιετικήν μορφήν. Σήμερον, περίπου 200.000 διαδηλωταί, κατά πλειοψηφίαν “ερυθροί φρουροί”, ωργάνωσαν ογκώδη διαδήλωσιν έξωθι της ενταύθα πρεσβείας της Σοβιετικής Ενώσεως. Παρ’ όλον ότι, μετά τας δοθείσας άνωθεν και υπ’ αυτού τούτου του Μάο οδηγίας και εντολάς, η διαδήλωσις διεξήχθη ειρηνικώς, εν τούτοις οι διαδηλωταί εκραύγαζον από καιρού εις καιρόν: “Κάτω ο σοβιετικός ρεβιζιονισμός”και άλλα αντισοβιετικά συνθήματα.»

Διαβάστε: ΕΣΣΔ και Κίνα στα πρόθυρα πολέμου, του Διονυσίου Χουρχούλη (Η Καθημερινή, 11 Φεβρουαρίου 2018).

Φωτογραφίες
Ερυθροφρουροί κατευθύνονται στη σοβιετική πρεσβεία στο Πεκίνο (AP Photo).