14 Νοεμβρίου 1966
Αρχίζει η δίκη του ΑΣΠΙΔΑ

Το βούλευμα που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ παρέπεμπε σε δίκη 28 αξιωματικούς, με τις κατηγορίες της ένωσης προς στάση και της συνωμοσίας προς εκτέλεση πράξεων εσχάτης προδοσίας. Ανέφερε επίσης ότι προέκυπταν «επιβαρυντικά στοιχεία» για τους πολιτικούς Α. Παπανδρέου, Π. Βαρδινογιάννη, Μ. Παπακωνσταντίνου και Στ. Χούτα. Τους κατηγορούμενους υπερασπίζονταν, ως συνήγοροι, βουλευτές της Ένωσης Κέντρου. Πρόεδρος του Στρατοδικείου ήταν ο αρεοπαγίτης Θ. Καμπέρης, στον οποίο απονεμήθηκε, με βασιλικό διάταγμα, ο βαθμός του υποστράτηγου.

«Μεγαλυτέρα οξύτης και βαρυτέρα ατμόσφαιρα εκυριάρχησαν κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν του Διαρκούς Στρατοδικείου ενώπιον του οποίου δικάζονται οι 28 αξιωματικοί οι κατηγορούμενοι διά την συνωμοτικήν οργάνωσιν του Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. Αλλεπάλληλα επεισόδια και μία καθιερωθείσα πλέον τακτική αδιακόπων διαμαρτυριών της υπερασπίσεως εν συνδυασμώ με ένα εντεινόμενον εκνευρισμόν των κατηγορουμένων ωθούν συνεχώς την διαδικασίαν εις ανεπιτρέπτους εκτροπάς αι οποίαι παρέχουν εύκολον έδαφος πολιτικολογίας και δημαγωγίας ασχέτου προς τα περιστατικά της διεξαγομένης δίκης.»

Φωτογραφίες
Στιγμιότυπο από τη δίκη για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης Αλέξανδρος Παπατέρπος κρατά σημειώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Δίπλα του ο συγκατηγορούμενός του Ανδρέας Χονδροκούκης (πηγή: Μ.Ν. Κατσίγερας, Ελλάδα 20ός αιώνας – Οι φωτογραφίες, Ποταμός, Αθήνα 2001).