22 Δεκεμβρίου 1966
Ορκίζεται η κυβέρνηση Παρασκευόπουλου

Οι Π. Κανελλόπουλος και Γ. Παπανδρέου αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την έξοδο της χώρας από την πολιτική κρίση. Στις αρχές Δεκεμβρίου, παρουσία του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του βασιλιά, συμφωνούν να οριστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση για τη διεξαγωγή εκλογών με απλή αναλογική. Στις 18 Δεκεμβρίου, μαζί με τον βασιλιά, συμφωνείται η ανάθεση της μεταβατικής κυβέρνησης στον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας Ι. Παρασκευόπουλο. Η κυβέρνηση Παρασκευόπουλου παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή στις 14 Ιανουαρίου 1967.

«Μετά το διάγγελμα του Βασιλέως ο πρωθυπουργός κ. Ι. Παρασκευόπουλος προέβη εις τας ακολούθους δηλώσεις: “[…] Αποστολή της Κυβερνήσεως είναι να αντιμετωπίση τα τρέχοντα αλλά και σοβαρά εθνικά προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικόν λαόν και να προετοιμάση την διενέργειαν εκλογών ώστε ο λαός να εκλέξη την Κυβέρνησίν του”.»

Διαβάστε: Η «συμφωνία του Τατοΐου», του Χρήστου Χρηστίδη (Η Καθημερινή, 9 Απριλίου 2017).

Φωτογραφίες
Ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος στη Μητρόπολη Αθηνών. Οι ηγέτες των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων της χώρας προσπάθησαν ανεπιτυχώς να συνεννοηθούν στα τέλη του 1966, για να ομαλοποιηθεί η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα (Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου, Αθήνα).