16 Μαρτίου 1967
Καταδίκες στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ

Ολοκληρώνεται η σε πρώτο βαθμό δίκη για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ, η οποία από τις 26 Ιανουαρίου πραγματοποιείται «κεκλεισμένων των θυρών», και εκδίδεται η απόφαση του Στρατοδικείου. 15 στρατιωτικοί καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης από 2 έως 18 χρόνια και 5ετούς στέρησης των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Άλλοι δέκα αθωώνονται και τρεις απαλλάσσονται. Η ανάμειξη του Ανδρέα Παπανδρέου στην υπόθεση δεν αποδεικνύεται.

«Κατά την 100ήν ακριβώς ημέραν της δίκης διά την συνωμοσίαν του ΑΣΠΙΔΑ και κατόπιν διασκέψεως 5 ωρών και 10 λεπτών, το Διαρκές Στρατοδικείον εξέδωσε την απόφασίν του διά της οποίας ηθώωσε παμψηφεί ή διά ψήφων 3 κατά 2 δέκα εκ των κατηγορουμένων, τρεις απήλλαξε πάσης ποινής και 15 κατεδίκασεν εις ποινάς καθείρξεως (ανώτατον όριον 18 έτη) και φυλακίσεως (κατώτατον όριον 2 έτη). […] Οι αθωωθέντες αφέθησαν ελεύθεροι ολίγας ώρας μετά την έκδοσιν της αποφάσεως. Οι καταδικασθέντες θεωρείται βέβαιον ότι θα ασκήσουν έφεσιν ενώπιον του Αναθεωρητικού Στρατοδικείου και συνεπώς η δίκη διά τον ΑΣΠΙΔΑ θα επαναληφθή.»

Φωτογραφίες
Οι τακτικοί στρατοδίκες της δίκης για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Από αριστερά: ο υποστράτηγος Γ. Χατζής, ο αρεοπαγίτης Θ. Καμπέρης (πρόεδρος), ο ταξίαρχος Απ. Ζαλοχώρης και ο αντισυνταγματάρχης Ν. Μπιρμπίλης. Στη φωτογραφία δεν διακρίνεται ο Γ. Μπεληγιάννης, τελευταίο τακτικό μέλος (πηγή: Μ.Ν. Κατσίγερας, Ελλάδα 20ός αιώνας – Οι φωτογραφίες, Ποταμός, Αθήνα 2001).