17 Δεκεμβρίου 1991
Αυστηρές συστάσεις Ε.Κ. σε Σκόπια

Στις 25 Ιανουαρίου 1991 είχε εκδοθεί η Διακήρυξη Κυριαρχίας από τη Βουλή της «Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας», ενώ τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου είχε ψηφιστεί το νέο Σύνταγμα της γείτονος χώρας, στο οποίο γινόταν αναφορά σε «δικαιώματα του μακεδονικού λαού στις γειτονικές χώρες». Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αυστηρές συστάσεις της Ε.Ε. προς τη γείτονα και η δέσμευσή της περί μη εδαφικών διεκδικήσεων εις βάρος της Ελλάδας και περί μη χρήσης ονομασίας που παραπέμπει σε αυτές, ώστε να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία της από την Ε.Κ., αποτελούσε σημαντική ελληνική επιτυχία.

«[…] Ειδικότερα, το Συμβούλιο Εξωτερικών της Κοινότητας απαίτησε και –σύμφωνα με την πρώτη θετική αντίδραση των Σκοπίων– επέτυχε τη δέσμευση της Δημοκρατίας αυτής ότι: (α) Θα υιοθετήσει συνταγματικές και πολιτικές εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν ότι δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι γειτονικού κράτους της Κοινότητος (εννοεί την Ελλάδα). (β) Δεν θα ασκεί εχθρικές προπαγανδιστικές δραστηριότητες εναντίον γειτονικού κράτους της Κοινότητας […] (γ) Δεν θα χρησιμοποιήσει ονομασία που παραπέμπει σε εδαφικές διεκδικήσεις. (Η ονομασία λ.χ. “Μακεδονία”).»

Φωτογραφίες
Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Σκόπια (Shutterstock).