23 Φεβρουαρίου 1997
H κλωνοποιημένη Ντόλι

Η Ντόλι, το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο, γεννήθηκε το 1996 και δημιούργησε αίσθηση όταν η σκοτσέζικη ερευνητική εταιρεία ανακοίνωσε το επίτευγμά της, έναν χρόνο αργότερα, στις 23 Φεβρουαρίου 1997. Το 1999, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα κύτταρα της Ντόλι άρχισαν να γερνάνε γρηγορότερα απ’ ό,τι στα άλλα πρόβατα, ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας. Πριν γίνει πέντε ετών έπασχε από αρθρίτιδα. Η Ντόλι θανατώθηκε στην ηλικία που είχε το πρόβατο-δότης (όταν εφαρμόστηκε ο κλωνισμός), αφού οι επιστήμονες διαπίστωσαν προϊούσα πνευμονική ασθένεια.

«[…] Ο δρόμος είναι πλέον ανοικτός για την εμφάνιση κοπαδιών ζώων που δεν θα είναι παρά ακριβή αντίτυπα το ένα του άλλου. Το οικονομικό θέλγητρο είναι αδιαμφισβήτητο, καθώς καθίσταται δυνατή η συγκράτηση ενός μόνον χαρακτηριστικού, της ποσότητας παραγώμενου γάλακτος, για παράδειγμα, ή της ποιότητος του μαλλιού ή του κρέατος και η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου ζώου φορέα τού εν λόγω χαρακτηριστικού σε χιλιάδες αντίτυπα. […]».

Φωτογραφίες
Ντόλι, το πρώτο κλωνοποιημένο ενήλικο πρόβατο (AP Photo).