10 Οκτωβρίου 1997
Σχέδιο «Καποδίστριας»

Στις αρχές Οκτωβρίου 1997, ο υπουργός Εσωτερικών Αλέκος Παπαδόπουλος δημοσιοποιεί το νομοσχέδιο «Καποδίστριας», σύμφωνα με το οποίο προβλεπόταν συνένωση των κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διοικητική διαίρεση που προέκυψε με τον νόμο αυτό ίσχυσε έως τα τέλη του 2010, οπότε και αντικαταστάθηκε από τη νέα διοικητική διαίρεση που προβλέπει το σχέδιο «Καλλικράτης».

«Ύστερα από δεκαπέντε χρόνια ασθενούς και ανεπιτυχούς προσπάθειας να προωθηθούν οι εθελοντικές συνενώσεις των δήμων και κοινοτήτων της χώρας, παρουσιάστηκε χθες το πρώτο σχέδιο αναγκαστικής πλέον “ομαδοποιήσεως” των περίπου έξι χιλιάδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο υπουργός Εσωτερικών παρέδωσε ολόκληρο το ήδη πολυσυζητημένο σχέδιο “Καποδίστριας”, επισημαίνοντας ότι, πλην του χωροταξικού τμήματός του, προβλέπει σειρά οικονομικών και θεσμικών μέτρων που αποτελούν το “όπλο” της μεταρρύθμισης και θα κρίνουν την επιτυχία της. Όπως είπε και ο κ. Α. Παπαδόπουλος, “τώρα αρχίζουμε”.»

Φωτογραφίες
O υπουργός Εσωτερικών Αλέκος Παπαδόπουλος (AP Photo/Thanassis Stavrakis).