17 Σεπτεμβρίου 1999
Κραχ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημαδεύτηκε από το «κραχ του ’99». Περίπου τριακόσια δισεκατομμύρια δραχμές θα αλλάξουν χέρια, με μεγάλο θύμα χιλιάδες μικροεπενδυτές. Η απότομη πτώση του Χρηματιστηρίου ακολούθησε την άνοδο των προηγούμενων ετών, που κορυφώθηκε το 1999 και συνδέθηκε με την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και την προοπτική ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004. Η πτώση συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια.

«Ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος κ. Λ. Παπαδήμος, με αποκλειστικές δηλώσεις του στην “Κ”, επισημαίνει τους κινδύνους από την υπερταχεία άνοδο των τιμών των μετοχών, και υπογραμμίζει πως “τους τελευταίους μήνες παρατηρείται διευρυνόμενη αναντιστοιχία μεταξύ της αύξησης των τιμών των μετοχών πολλών επιχειρήσεων και της προσδοκώμενης κερδοφορίας τους κατά τα επόμενα έτη”. Παρατηρεί, συγκεκριμένα, ότι “οι τιμές πολλών μετοχών σε σχέση με τα πρόσφατα και τα ορθολογικώς προσδοκώμενα επιχειρηματικά κέρδη, έχουν διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, συγκρινόμενα με τις αντίστοιχες σχέσεις χρηματιστηριακών τιμών και επιχειρηματικών κερδών, που έχουν διαμορφωθεί στις κεφαλαιαγορές άλλων χωρών”.»

Φωτογραφίες
Σοφοκλέους 10, Χρηματιστήριο Αθηνών. Η φρενήρης άνοδος του χρηματιστηρίου κατά τη δεκαετία του 1990 διακόπηκε απότομα τον Σεπτέμβριο του 1999 (φωτ. Γιάννης Μπαρδόπουλος, Αρχείο Καθημερινής).