ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

Tα ψάρια του μήνα

Tα ψάρια του μήνα

Λόγω των κρύων, έχουμε πληθώρα ψαριών και θαλασσινών με νοστιμότερη σάρκα: Αθερίνα, γαρίδες, γαύρο, γαλέο, γλώσσα, γοφάρια, γυαλιστερές, καλαμάρια, καραβίδες, κουτσομούρες, λυθρίνια, χταπόδια.

Επίσης, από τέλη Δεκεμβρίου μέχρι Φεβρουάριο, κάποια ψάρια, όπως οι ροφοί, οι σφυρίδες, οι τσιπούρες οι συναγρίδες, και τα φαγκριά, ξενερίζουν (έρχονται σε πιο ρηχά νερά, λόγω κρύου ή για να γεννήσουν) και είναι ευκολότερη η αλιεία τους.

Επίσης, βρίσκουμε άφθονα και όλα τα βραστόψαρα, δηλαδή χάννους, πέρκες, γύλους, μικρές σκορπίνες, δράκαινες, χειλούτσες, χελιδονόψαρα, λύχνους, καπόνια, πεσκανδρίτσες, σαλάχια, χριστόψαρα και όσα άλλα μικρόψαρα ζουν κοντά στα βράχια.

Τέλος, ισχύει η επιτρεπόμενη περίοδος αλιείας για όστρακα: κυδώνια, γυαλιστερές, στρείδια, αχιβάδες, χτένια, καλόγνωμες.