ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Κύριε, μου δίνετε τα γυαλιά σας…

Κύριε, μου δίνετε τα γυαλιά σας…

«Κύριε, μου δίνετε λίγο τα γυαλιά σας;»
«Ευχαρίστως, ορίστε».
«Και τώρα που δε βλέπετε να διαβάσετε, μου δίνετε και την εφημερίδα σας;»