ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Θα σηκώνετε το χέρι σας

Θα σηκώνετε το χέρι σας

Η δασκάλα λέει στους μαθητές:
«Παιδιά, σας παρακαλώ, κάθε φορά που θέλετε να μιλήσετε, θα σηκώνετε το χέρι σας».
Σηκώνει ένα παιδί το χέρι του:
«Τι θέλεις, Γιώργο;» ρωτά η δασκάλα.
«Να πω κάτι στον διπλανό μου, κυρία».