ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Παρακολούθηση μύγας

Παρακολούθηση μύγας

Ένα σένσορα μόλις 1,5 χιλιοστόμετρου κατάφεραν να τοποθετήσουν Αυστραλιανοί επιστήμονες σε ένα είδος μύγας που αποτελεί εφιάλτη για τους φρουτοπαραγωγούς της χώρας. Η συγκεκριμένη μύγα αφανίζει τις σοδειές τους και έχει κάνει καταστροφές που αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανέθεσε σε διακεκριμένους επιστήμονες να βρουν έναν τρόπο να μειωθούν οι καταστροφές, χωρίς όμως να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα στο εγχείρημα είναι η παρακολούθηση της μύγας!