ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΙΚ: Το ν/σ για τον αιγιαλό προστατεύει τις ελληνικές ακτές

ΥΠΟΙΚ: Το ν/σ για τον αιγιαλό προστατεύει τις ελληνικές ακτές

Το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό όχι μόνο δεν θίγει υφιστάμενες ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, οι οποίες είναι αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ, αλλά θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την περιβαλλοντική προστασία των ελληνικών ακτών, δηλώνει το υπουργείο Οικονομικών.

“Θα πρέπει να επισημανθεί ότι επιμέρους ενστάσεις και αιτιάσεις, οι οποίες αποδίδουν στο υπουργείο Οικονομικών πρόθεση καταστρατήγησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον αιγιαλό, ουδεμία σχέση έχουν με το πνεύμα αλλά και το γράμμα του νομοσχεδίου” σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

“Το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την περιβαλλοντική προστασία των ελληνικών ακτών, μέσω της δραστικής αντιμετώπισης κατασκευαστικών αυθαιρεσιών, που συχνά παρατηρούνται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης, εξαιτίας της ελλιπούς χάραξης. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κανενός, ότι σήμερα η χάραξη αιγιαλού καλύπτει μόλις το 10% της ακτογραμμής της χώρας.

Όσοι αντιτίθενται στην απόφαση για χάραξη αιγιαλού σε όλη την επικράτεια, συμβάλλουν στη διαιώνιση του σημερινού αδιαφανούς καθεστώτος και υποσκάπτουν την προσπάθεια της χώρας για απαλλαγή από πρακτικές του παρελθόντος που υποβάθμισαν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον” σημειώνει το υπουργείο.

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΟΙΚ, καμία αυθαίρετη κατασκευή που δεν θα επιτρεπόταν να κατασκευαστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δε νομιμοποιείται.  Αυτό σημαίνει ότι δεν νομιμοποιούνται σε καμία περίπτωση κατοικίες ή άλλα κτίσματα για τα οποία δεν θα μπορούσε να έχει δοθεί άδεια υπό το ισχύον καθεστώς του ν.2971/2001 ή του νέου νόμου.

Επιπρόσθετα, οι αρμόδιοι φορείς του ΥΠΕΚΑ ελέγχουν την τήρηση των όρων περιβαλλοντικής προστασίας και εγκρίνουν ή όχι την κατασκευή του έργου. Χωρίς την έγκρισή τους, το έργο δεν πραγματοποιείται.

Το υπουργείο προσθέτει ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές εξορθολογίζεται το σύστημα πολλαπλών αδειοδοτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, που ενθάρρυνε τη γραφειοκρατία, την αυθαίρετη δόμηση καθώς και φαινόμενα διαφθοράς.

Ο απλούστερος τρόπος αδειοδότησης σε καμία περίπτωση δεν τίθεται εις βάρος των περιβαλλοντικών όρων. Απαραίτητη προϋπόθεση που διέπει το σύνολο των άρθρων του νομοσχεδίου, είναι η υποβολή περιβαλλοντολογικής μελέτης, πριν οποιαδήποτε μορφή παραχώρησης, έργου ή χρήσης, του χώρου του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας.

Η δε πρόσβαση του κοινού στην παραλία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και καμία διάταξη του νομοσχεδίου δεν θίγει την άσκησή του.

Το ΥΠΟΙΚ δεσμεύεται ότι όλες οι υποβληθείσες προτάσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην τελική διαμόρφωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.