ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέτρα προστασίας για την περιοχή «Θίνες Κυπαρισσίας» και την caretta – caretta

Μέτρα προστασίας για την περιοχή «Θίνες Κυπαρισσίας» και την caretta – caretta

 Άμεσα μέτρα για την υιοθέτηση δράσεων προστασίας για την περιοχή «Θίνες Κυπαρισσίας» και τη θαλάσσια χελώνα caretta- caretta, λαμβάνει το ΥΠΕΚΑ με τη σύμφωνη γνωμοδότηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, εκτέλεσης οικοδομών, παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και αμμωδών παραλιών με στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία της ακτής της Δυτικής Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, σε συνέχεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, με συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων φορέων, πανεπιστημιακών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών, υπεγράφη από τον υπουργό αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Νίκο Ταγαρά, η υπουργική απόφαση, με την οποία αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά και η εκτέλεση οικοδομικών δραστηριοτήτων με βάση ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.

Απόφαση της γενικής γραμματέως ΥΠΕΚΑ, Νάντιας Γιαννακοπούλου, καθορίζει επίσης συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και των αμμωδών παραλιών του κατά την τουριστική περίοδο 2014, για την αποτελεσματική προστασία της παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta- caretta.

Επίσης, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου που θα εκπονήσει και θα παραδώσει τη συμπλήρωση της ήδη εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας», με την προσθήκη των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία) και τη θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας (Ακρωτ. Κατάκολο- Κυπαρισσία).

Ο ανάδοχος θα συντάξει επίσης το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που θα χαρακτηρίζει, ρυθμίζει και καθορίζει όρους προστασίας και μέτρα διαχείρισης κατά τρόπο ενιαίο και για τις τρεις ανωτέρω Ειδικές Ζώνες Διατήρησης.

«Τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στην επιστολή σας είναι θετικά και η Επιτροπή ενθαρρύνει τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές να ολοκληρώσουν όλα αυτά, το ταχύτερο δυνατόν», υπογραμμίζεται σε απαντητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύστερα από ενημέρωσή της από τη γενική γραμματέα ΥΠΕΚΑ.