ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ε.Ε.: Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης στην Ελλάδα

Ε.Ε.: Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης στην Ελλάδα

Υψηλής ποιότητας ήταν τα νερά κολύμβησης στην Ευρώπη το 2013, με το 95% των υδάτων να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις. Μάλιστα οι παραλίες τα πήγαν ελαφρώς καλύτερα σε σύγκριση με τις λίμνες τα ποτάμια, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Όλες οι περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο χαρακτηρίζονται στην έκθεση ως «εξαιρετικές», ενώ ακολουθούν η Μάλτα (με ποσοστό 99%), η Κροατία (95%) και η Ελλάδα (93%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μεγαλύτερο ποσοστό υδάτων ανεπαρκούς ποιότητας ήταν η Εσθονία (6%), η Ολλανδία (5%) και το Βέλγιο (4%). Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ανάμεσα στις χώρες αυτές βρίσκονται και δύο μεσογειακές χώρες, η Γαλλία και η Ισπανία με 3% καθώς και η Ιρλανδία, επίσης με το ίδιο ποσοστό.

Η ετήσια έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), καταγράφει την ποιότητα του νερού σε 22.000 περιοχές κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Ελβετία και για πρώτη φορά την Αλβανία. Παράλληλα με την έκθεση, ο ΕΟΠ έχει δημοσιεύσει ένα διαδραστικό χάρτη με τα αποτελέσματα σε κάθε περιοχή το έτος που πέρασε.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Γιάνες Ποτότσνικ δήλωσε με αφορμή την έκθεση: «Είναι θετικό το γεγονός ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης εξακολουθεί να είναι υψηλού επιπέδου, όμως δεν έχουμε την πολυτέλεια να εφησυχάζουμε με ένα τέτοιο πολύτιμο αγαθό όπως το νερό Πρέπει να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι το νερό στο οποίο κολυμπάμε, το νερό που πίνουμε και τα υδάτινα οικοσυστήματά μας προστατεύονται πλήρως».

Οι τοπικές αρχές προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα παίρνουν δείγματα από παραλίες της εκάστοτε περιοχής την άνοιξη και στη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου. Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης μπορεί να είναι μάλιστα «εξαιρετική», «καλή», «επαρκούς ποιότητας»  και «ανεπαρκούς ποιότητας». Οι αξιολογήσεις βασίζονται στα επίπεδα των δύο τύπων βακτηριδίων η ύπαρξη των οποίων αποτελεί ένδειξη ρύπανσης από λύματα ή την κτηνοτροφία. Τα συγκεκριμένα βακτήρια ενδέχεται να προκαλέσουν ασθένεια (έμετος και διάρροια) σε περίπτωση κατάποσης.

Στην αξιολόγηση των υδάτων δεν λαμβάνονται υπόψη σκουπίδια , η ρύπανση και άλλες πτυχές που βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον.  Ενώ οι περισσότερες περιοχές κολύμβησης είναι αρκετά καθαρές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας , η κατάσταση σε πολλά από τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ευρώπης κρίνεται ανησυχητική, καθώς αυτά απειλούνται από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, την υπεραλίευση και την όξυνση.