ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο «Δημόκριτος» στο συνέδριο Capital + Vision, με πρόταση για τη σύνδεση καινοτομίας και βιομηχανίας

Ο «Δημόκριτος» στο συνέδριο Capital + Vision, με πρόταση για τη
σύνδεση καινοτομίας και βιομηχανίας

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών
Ερευνών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») συμμετείχε στο συνέδριο
Capital + Vision, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στις 11
& 12 Νοεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

Κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Η Καινοτομία στη
Βιομηχανία», ο Δρ Νίκος Κανελλόπουλος, Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κατέθεσε την αναπτυξιακή πρόταση του
Κέντρου που στηρίζεται τόσο στην προώθηση της επιστημονικής
αριστείας όσο και στη στενή συνεργασία με παραγωγικούς φορείς στο
πλαίσιο της δημιουργίας μιας σύγχρονης Τεχνόπολης στην Αττική. Ο Δρ
Ν. Κανελλόπουλος τόνισε ότι ο «Δημόκριτος» έχει όλα τα εχέγγυα
-υψηλής στάθμης ερευνητικό προσωπικό, κρίσιμη μάζα υποδομών,
διεθνώς ανταγωνιστικά ερευνητικά αποτελέσματα, πολυάριθμα
εργαστήρια παροχής υπηρεσιών και γεωγραφικό πλεονέκτημα-, για να
στηρίξει ένα σχέδιο αξιοποίησης της έρευνας και εφαρμογής
αποτελεσματικής πολιτικής για την καινοτομία, που θα οδηγήσει στην
αύξηση νέων εταιρειών έντασης γνώσης. Λαμβάνοντας υπόψη της εθνικές
προτεραιότητες της «ευφυούς εξειδίκευσης», ο Πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» πρότεινε, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση πρακτικών στο
πνεύμα της Καθοδηγούμενης Επιχειρηματικότητας, με στόχο την
ανάδειξη του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου της χώρας σε σημαντικό
μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Ο κ. Δημήτρης Φιλίππου, στέλεχος της Βιομηχανίας με πολυετή
εμπειρία στη διοίκηση βιομηχανικών παραγωγών και ως υπεύθυνος
καινοτομίας, μίλησε για τη σημασία της στρατηγικής κατεύθυνσης της
καινοτομίας σαν οργανικό μέρος της Εταιρικής Στρατηγικής. Τη
σκυτάλη πήρε ο Δρ Ηλίας Χοντζόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην
επιτυχημένη σύζευξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας, όπως αποτυπώνεται στην πορεία της Prime
Laser Tech. Συνέχισε ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΨΑ Α.Ε., κ. Μιχάλης
Τσαούτος, ο οποίος αναφέρθηκε στο πως μια εταιρεία με ιστορία 90
χρόνων επιδιώκει διαρκώς νέα ανοίγματα επενδύοντας στην καινοτομία.
Τη συζήτηση έκλεισε η κ. Κατερίνα Γιαννιού, Υπεύθυνη Έρευνας &
Ανάπτυξης της Rtel. SA, μιας δυναμικής εταιρείας Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών με έδρα τη Ρόδο που στηρίζει την επιτυχία της στις
καινοτόμες λύσεις για επιχειρήσεις.

Οι ομιλίες και η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξαν την καίρια
σημασία της καινοτομίας στη διαμόρφωση της στρατηγικής των
εταιρειών καθώς και τις δυνατότητες συνεισφοράς της έρευνας σε αυτή
την προσπάθεια. Πρόκειται για δύο κομβικούς άξονες για έναν
ερευνητικό οργανισμό σαν τον «Δημόκριτο», που θέτει ως
προτεραιότητα τη διασύνδεση της ερευνητικής αριστείας και της
παραγόμενης καινοτομίας με τις ΜΜΕ και την Βιομηχανία, ιδιαίτερα δε
ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου (2104-2020).

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου