ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρόσκληση του «πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ» σε συγγραφείς άρθρων για τις ανοικτές τεχνολογίες

Πρόσκληση του «πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ» σε συγγραφείς άρθρων για τις
ανοικτές τεχνολογίες

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΛ/ΛΑΚ), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του
Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοιχτών Τεχνολογιών καλεί όλα τα
ενεργά μέλη των κοινοτήτων ανοιχτών τεχνολογιών να συμμετέχουν στον
πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ προσθέτοντας και το δικό τους ιστότοπο (blog) στο
http://planet.ellak.gr .

O πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί ένα τόπο συνάντησης των μελών των
ελληνικών κοινοτήτων. Το περιεχόμενο του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ αποτελείται
από δεκάδες άρθρα που συλλέγονται καθημερινά αυτόματα μέσα από 180
και πλέον ιστότοπους που είναι σχετικοί με τις ανοιχτές τεχνολογίες
ενώ όλα τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων
τους.

Αν το blog σας έχει περιεχόμενο σχετικό με τις ανοιχτές
τεχνολογίες, μπορεί να προστεθεί στο
https://github.com/greek-libre-planet/greek-libre-planet
παραθέτοντας το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση του ιστοτόπου
(blog) σας και τη διεύθυνση της εικόνας (avatar) που θα σηματοδοτεί
τον ιστότοπο σας στο
https://github.com/greek-libre-planet/greek-libre-planet/issues/new
.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου