ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-12-1938

14s1oscar

ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΝΤ: Πολλοί που τρέφουν βαθύν σεβασμόν διά τον Οσκαρ Ουάιλντ ένοιωσαν μεγάλην πικρίαν διά την σωρείαν των προσβολών και των σαρκασμών, των οποίων έγινε στόχος και με τας συκοφαντίας αι οποίαι τον κατεκάλυψαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του. […] όλον αυτό το υβρεολόγιον είναι αληθινά ο φόρος ευγνωμοσύνης που ο κόσμος πληρώνει πάντα εις τον άνθρωπον ο οποίος έρχεται να φέρη κάτι νέον και πρωτότυπον εις την διανόησιν. […] Διά να είναι κανείς ασφαλής πρέπει να κινήται μέσα εις το γενικόν ρεύμα!

ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ: Αι αμερικανικαί εφημερίδες δημοσιεύουν ότι ο περιβόητος γκάγκστερ Αλ Καπόνε θα μεταφερθή μετά εξ μήνας από τας φυλακάς του Αλκατράς εις τας φυλακάς της κομητείας Κουκ, εις την περιφέρειαν του Σικάγου. Εις τας φυλακάς του Αλκατράς ο Αλ Καπόνε επέδειξεν υποδειγματικήν διαγωγήν, διά τούτο και αι αρχαί εμετρίασαν την ποινήν του κατά τέσσαρα έτη. Εσχάτως εν τούτοις ο Αλ Καπόνε παρουσίασε σοβαρά σημεία διανοητικής ανισορροπίας, διά τούτο δεν αποκλείεται να εγκλεισθή εις φρενοκομείον.