ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-1-1939

80 χρoνια πριν… 8-1-1939

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΟΥΝΚΑΤΣ: Αγγέλλεται εκ Βουδαπέστης, εν σχέσει προς το χθεσινόν ουγγρο-τσεχικόν επεισόδιον του Μούνκατς ότι 4 Ούγγροι εφονεύθησαν και 9 στρατιώται ετραυματίσθησαν. […] Εκ των Τσέχων εφονεύθησαν 4, εις τελωνειακός και τρεις στρατιώται. Αι στρατιωτικαί τσεχικαί αρχαί έδωσαν προς δημοσίευσιν νεωτέραν ανακοίνωσιν […] κατά την [οποίαν] πυροβολισμοί ήρχισαν ανταλλασσόμενοι μεταξύ τσεχικών και ουγγρικών αποσπασμάτων υποστηριζομένων υπό ενόπλων πολιτών κατά μήκος της μεθοριακής γραμμής του Μούνκατς. Το πυρ εσταμάτησε μόνον την εσπέραν κατόπιν επεμβάσεως των Ούγγρων και Τσέχων αξιωματικών συνδέσμων [φωτ. Δύο Ούγγροι νεκροί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων].

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ: Το Υπουργείον της Παιδείας ενέκρινε πίστωσιν 2.000.000 δραχμών διά την ανακαίνισιν της Αγίας Λαύρας και την ίδρυσιν μουσείου ιστορικών κειμηλίων εις καταλλήλως διαρρυθμισθησόμενον χώρον της Ιεράς Μονής. […] Το σκευοφυλάκιον της σημερινής Ιεράς Μονής ευρίσκετο μέχρι πέρυσι άνωθεν της εισόδου αυτής και εις την δυτικήν πλευράν της προσόψεως. Εις τον μικρόν χώρον του σκευοφυλακίου τούτου είχον τοποθετηθεί εντός κιβωτίου το Λάβαρον του Αγώνος, ιστορικά έγγραφα, βιβλία και ιερά σκεύη.