ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-1-1939

80 χρoνια πριν… 9-1-1939

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ: Απεφασίσθη διά την καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού η σύστασις σχολείων εντός των εργοστασίων. Εις τα σχολεία αυτά θα φοιτούν μετά το πέρας της εργασίας των οι αναλφάβητοι εργάται […].

ΑΝΤΙΓΥΝΑΙΚΙΣΜΟΣ: Το τελευταίο δράμα τιμής έγινεν αφορμή να ξεσπάση πάλι ο αντιγυναικισμός του Ελληνος. Και τι δεν έσυραν των γυναικών; […] Τα ψήνουν διαρκώς· τα ψήνουν με τον άλφα, τον βήτα και τον Ψι συγχρόνως· μπαινοβγαίνουν σε γκαρσονιέρες. Και αρχίζουν τα θεωρήματα και οι γενικεύσεις: Οι γυναίκες είναι ελαφρές, ασυνάρτητες, φιλάρεσκες, σπάταλες, ματαιόδοξες, κουτές, άκαρδες, συμφεροντολόγες! […] Οι άνδρες μπορεί να λένε λόγια· αλλά στην πράξι ξαίρουν τους υπευθύνους. Και οι υπεύθυνοι δεν είναι άλλοι από τους ίδιους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ:  […] Η ένωσις της σουδητικής περιοχής με την Γερμανίαν, αυξάνει την σπουδαιότητα της Γερμανίας ως προμηθευτού βιομηχανικών προϊόντων των νοτιοευρωπαϊκών χωρών, και αγοραστού των γεωργικών προϊόντων των. Η επιρροή του γερμανικού κεφαλαίου εις την νοτιοανατολικήν Ευρώπην, η οποία προ της καταλήψεως της Αυστρίας δεν υπερέβαινε τα 5-6% […], ηυξήθη 14-17%.