ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-1-1939

80 χρoνια πριν… 10-1-1939

ΟΥΓΓΡΟΤΣΕΧΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ: Αγγέλλεται εκ Βουδαπέστης ότι μετά τα χθεσινά και προχθεσινά επεισόδια τα οποία εσημειώθησαν εις τα σύνορα της Ουγγαρίας και Καρπαθικής Ουκρανίας απεστάλησαν εις την μεθόριον ουγγρικαί στρατιωτικαί ενισχύσεις. Εκ παραλλήλου μεταδίδεται ότι και τσεχικά στρατεύματα εστάλησαν εις την ουγγροκαρπαθικήν μεθόριον. […] Εν τω μεταξύ, η συνελθούσα μικτή ουγγροτσεχική επιτροπή κατώρθωσε να συμφωνήση. Οι Ούγγροι εζήτησαν όπως τα τσεχικά στρατεύματα απομακρυνθούν, δεδομένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας και νέων επεισοδίων. [Φωτ.: Κατεστραμμένο τσεχικό τεθωρακισμένο στο Μούνκατς.]

ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ: Λονδίνον – Οι ενταύθα πολωνικοί κύκλοι εκφράζουν την γνώμην ότι θα επέλθη γερμανο-πολωνική συμφωνία κατόπιν των τελευταίων συνομιλιών Μπεκ – Χίτλερ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ: Χθες την 12.35΄ εις την μεγάλην αίθουσαν των υποδοχών των Ανακτόρων […] εγένετο η βάπτισις της Πριγκιπίσσης θυγατρός της Β.Υ. του Διαδόχου. […] Εις την νεοφώτιστον Πριγκήπισσαν εδόθη όνομα ΣΟΦΙΑ. […] Εξ άλλου, επί τη ευκαιρία της βαπτίσεως όλαι αι οδηγοί της Ελλάδος έπλεξαν μάλλινα ενδύματα τα οποία εμοίρασαν εις τα άπορα μωρά των Αθηνών και άλλων πόλεων μαζί με μίαν μικράν φωτογραφίαν της Α.Β.Υ. της πριγκηπίσσης Σοφίας.