ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-1-1939

80 χρoνια πριν… 12-1-1939

ΑΓΓΛΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ:  […] Ηρχισεν η πρώτη επίσημος συνομιλία μεταξύ των Αγγλων υπουργών και του κ. Μουσσολίνι, παρισταμένου και του κ. Τσιάνο. […] Εγνώσθη ότι ο κ. Τσάμπερλαιν θα ζητήση παρά της ιταλικής κυβερνήσεως την εγκατάλειψιν των εδαφικών της διεκδικήσεων επί των γαλλικών και αφρικανικών εδαφών. [Φωτ. Οι Τσιάνο, Χάλιφαξ, Τσάμπερλαιν και Μουσσολίνι κατά την άφιξη των Αγγλων επισήμων.]

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΑΪΧ:  […] Η γερμανική κυβέρνησις διώρισε τον κ. Τζέραρ Χένσκε εμπορικόν ακόλουθον εις όλας τας γερμανικάς πρεσβείας της Κεντρικής Αμερικής. Οι αμερικανικοί κύκλοι διαβλέπουν εις τον διορισμόν αυτόν ένδειξιν εντάσεως της εμπορικής δράσεως του Ράιχ εν τη Κεντρική Αμερική.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΕΪΟΥ: Η εκατοστή επέτειος της εισαγωγής τεΐου εις την Αγγλικήν Αυτοκρατορίαν εωρτάσθη επιβλητικώς. Ελέφαντες, φέροντες φορτία τεΐου, μετέφερον αυτό εκ της αποβάθρας εις Τόουερ Χιλ. Εκ Τόουερ Χιλ το φορτίον τεΐου μετεφέρθη εις το Μίνσιν Λέιν, όπου εγένετο η τελετή της διαθέσεως αυτού διά πλειστηριασμού. Της τελετής προήδρευσεν ο Λόρδος δήμαρχος του Λονδίνου σερ Φρανκ Μπογώτερ.