ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-1-1939

80 χρoνια πριν… 17-1-1939

ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΑΓΧΗΣ: Είναι περίεργον ότι υπάρχουν άνθρωποι […] οι οποίοι πιστεύουν ότι μία υπό την θάλασσαν σήραγξ είναι απειλή […]. Oταν λάβη κανείς υπ’ όψιν τα στρατιωτικά και οικονομικά επιχειρήματα τα εξ ίσου ισχυρά τα οποία εχρησιμοποιήθησαν εναντίον της κατασκευής της Διώρυγος του Σουέζ και του Παναμά, […] δεν θα αρνηθεί ότι όταν εν τέλει κατασκευασθή, θα ομολογηθή ότι έπρεπε να είχε κατασκευασθή προ πολλού [φωτ. ο Φρ. Μιτεράν και η βασίλισσα Ελισάβετ στα εγκαίνια της σήραγγας, το 1994].

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ: Εξ χιλιάδες πτωχά και ασθενικά παιδιά συσσιτούν εις τα μαθητικά συσσίτια Αθηνών. […] Ως μία ευκαιρία υποστηρίξεως οργανούται και εφέτος η μεγάλη χοροεσπερίς των μαθητικών συσσιτίων υπό την προστασίαν του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως. Η Οργανωτική Επιτροπή Κυριών, ήτις ανέλαβε την οργάνωσιν της χοροεσπερίδος ταύτης, απευθύνει την παρούσαν έκκλησιν προς την Ελληνικήν κοινωνίαν βεβαία ότι θα τύχη της υποστηρίξεώς της […].

ΑΡΧΙΕΧΘΡΟΣ: Η [ιαπωνική] «Νίσι-Νίσι Σίμπουν» γράφει ότι αν η Αγγλία προέκρινε την υποστήριξιν του Τσαγκ Κάι Σεκ, η Ιαπωνία θα [..] την θεωρήση ως «αρχιεχθράν» της.