ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-1-1939

80 χρoνια πριν… 26-1-1939

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΩΝΙΚΗ ΦΙΛΙΑ:  […] Ο φον Ρίμπεντροπ […] εδήλωσεν ότι η επίσκεψίς του, συμπίπτουσα με την πέμπτην επέτειον της υπογραφής του Συμφώνου του 1934, αποτελεί δι’ αυτόν γεγονός, το οποίον τον ικανοποιεί ιδιαιτέρως, καθόσον είναι και νέα μαρτυρία ότι η ιστορική εκείνη πράξις ειρήνης των μεγάλων Αρχηγών των δύο εθνών: Πιλσούδσκι και Χίτλερ, υποστάσα την δοκιμασίαν, απέδειξεν ότι διατηρεί πλήρως την αξίαν της και μετά τας περιπλοκάς και εντάσεις της τελευταίας πενταετίας. [φωτ.: Ο φον Ρίμπεντροπ (δεύτερος αριστερά) στις διαπραγματεύσεις στη Βαρσοβία. Δεξιά, o υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Γιόζεφ Μπεκ].

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΠΑΓΙΑΡ: Η κοινοβουλευτική ομάς του Λαϊκού Κόμματος συνελθούσα σήμερον την πρωίαν απεφάσισε την αυτοδιάλυσιν της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως. Κατόπιν συσκέψεως του Υπουργικού Συμβουλίου, γενομένης μετά την σύσκεψιν της ομάδος, η Κυβέρνησις Τζελάλ Μπαγιάρ παρητήθη.

ΠΕΡΙ ΟΚΑΣ: Αναγνώστης της «Καθημερινής» διαμαρτύρεται διότι η εφημερίς υποστηρίζει την εισαγωγήν του δεκαδικού μετρικού συστήματος υπέρ της οποίας απεφάνθη και η αρμοδία επιτροπή. Είναι ο αναγνώστης πιστός θιασώτης της οκάς.