ΑΠΟΨΕΙΣ

Διαύγεια

Γιατί; Και οι προηγούμενοι τα ίδια δεν έκαναν; Ακούει κανείς αυτό το επιχείρημα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πιο συχνά το ακούει τις τελευταίες ημέρες, ως ελαφρυντικό για την εικόνα που εμφανίζει η Βουλή στο πενθήμερο αγχωμένης νομοθέτησης που εξασφαλίστηκε με την αναβολή των εκλογών. Και όμως. Οσα αποκαλύπτονται για τις διευθετήσεις της απερχόμενης κυβέρνησης θα είχαν μείνει στο σκοτάδι, αν δεν υπήρχαν οι θεσμοί που «οι προηγούμενοι» θέσπισαν – αν δεν υπήρχε, για παράδειγμα, η Διαύ-γεια, το σύστημα που επιτρέπει τον έλεγχο για κάθε ευρώ που ξοδεύει το Δημόσιο. Υπό την πίεση της χρεοκοπίας, τα παλαιά κόμματα είχαν αρχίσει να μεταρρυθμίζουν το σύστημα που τα ίδια είχαν δημιουργήσει. Υστερα ήρθε η αντιμεταρρύθμιση.