ΑΠΟΨΕΙΣ

Η αρχή της πλειοψηφίας

Τι συμβαίνει όταν ανακύπτουν νομικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου; Πώς πρέπει να επιλύονται αυτές οι διαφορές, αν όχι διά της αρχής της πλειοψηφίας; Ο,τι κι αν πιστεύει κανείς για τη βασιμότητα των λόγων εξαίρεσης δύο βουλευτών από την επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, η πλειοψηφία απεφάνθη. Η προσπάθεια de facto ανατροπής αυτής της απόφασης συνιστά υπονόμευση της Βουλής. Και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπισθεί.